Till bröders hjälp / Friends in Need


Presentation

Till bröders hjälp


Now avalible in english! Friends in Need


En bok från Kungl Krigsvetenskapsakademien
Utgiven i maj 2011

“Sverige bör därför kunna såväl ge som ta emot militärt stöd.” Så sägs det i inledningen till 2009 års försvars­proposition. “Därför” syftar på de föregående två meningarna: “Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas.”

Denna solidaritetsförklaring bör debatteras mer. Dels för att skapa förståelse för en av försvarsmaktens viktigaste upp­gifter, dels för att utan folklig förankring är förklaringen inte trovärdig.

Krigsvetenskapsakademiens studie vill bidra till en sådan debatt genom att analysera hur vårt framtida försvar skulle kunna användas för att hjälpa de baltiska staterna i tre olika typsituationer, en fredskris, ett militärt hot och ett öppet angrepp.

Slutsatsen är att Försvarsmakten kan vara ett väsentligt stöd för vår säkerhetspolitik i olika lägen men att det finns en del obalanser och brister som bör rättas till. Men framför allt krävs mycket mer av praktiska förberedelser och information om solidaritetsförklaringen skall kunna bidra till fred och säkerhet i vårt närområde.

Advertisements